Skip to Main Content

Search Spaces -
Shannon College Library / Leabharlann Choláiste na Sionna Change Location

With this booking system you can book the study booth in Shannon College. Shannon College of Hotel Management is located on the ground of Shannon International Airport in Co Clare. Our campus sits in between the city of Limerick and the town of Ennis, both approximately 20 mins from Shannon. 

To book your personal space in the Shannon College Library, you will need to select your seat and then complete the following form. 

If you need any help with booking, please contact Ailish or Gwen.

Seat bookings can be made up to 3 days in advance.


Leis an gcóras áirithinte seo is féidir leat suíochán a chur in áirithe sa leabharlann i gColáiste na Sionna, i seomra Lindburgh. Tá Coláiste Ósta na Sionna suite ar thailte Aerfort Idirnáisiúnta na Sionainne i gContae an Chláir. Tá ár gcampas suite idir cathair Luimnigh agus baile Inse, iad araon timpeall 20 nóiméad ó Shionainn.

Chun do spás pearsanta a chur in áirithe i Leabharlann Choláiste na Sionna, beidh ort do shuíochán a roghnú agus ansin an fhoirm seo a leanas a líonadh.

Má theastaíonn aon chúnamh uait le háirithint a dhéanamh, déan teagmháil le do thoil le Ailish nó le Gwen.

Is féidir áirithintí suíochán a dhéanamh suas le 3 lá roimh ré.